Aveți idei de proiecte și aveți nevoie de ajutor?

Contact

IATĂ CARE SUNT VALORILE NOASTRE DE BAZĂ!

 

În opinia Asociației Vox Civica, ceea ce intenționează să realizeze pentru a-și îndeplini scopul și obiectivele pentru care a fost constituită, este să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților locale la nivel județean, național și european, astfel încât acestea să poată să ofere condiții optime pentru toți membrii lor, pentru ca fiecare dintre ei să își atingă obiectivele, în conformitate cu propriile valori, idei și aspirații.

 

 

 

 

Viziunea asociației noastre despre ceea ce își propune să devină în anii următori, și mai ales despre schimbările pe care trebuie să le producă, trebuie să răspundă la următoarea întrebare: Ce vrem să devenim?
În urma diferitelor dezbateri din cadrul organizației care au condus la dezvoltarea strategiei de dezvoltare a organizației, a fost identificat următorul răspuns:
– Vrem ca organizația noastră să schimbe mai bine viața cât mai multor oameni posibil, dezvoltarea organizației nefiind un scop în sine, ci singura modalitate de a aduce mai multă bucurie în sufletele semenilor noștri;
Pentru ca această viziune să fie fezabilă, organizația noastră propune următoarele:
– să devină cea mai importantă organizație neguvernamentală la nivel local și județean și una dintre cele mai bine cotate organizații la nivel național;
– să devină un brand național în domeniul organizațiilor neguvernamentale;
– să aibă vizibilitate maximă în zona neguvernamentală.

 

Misiunea organizației noastre este foarte generoasă și abordează unele dintre problemele foarte actuale și dificile cu care se confruntă societatea noastră și ar trebui să răspundă la următoarea întrebare: Ce își propune Vox Civica pentru ca această misiune asumată să poată fi îndeplinită?
Am sintetizat dezbaterile noastre în cadrul organizației, astfel încât consiliul de administrație Vox Civica își propune să efectueze, cel puțin, următoarele activități:
– să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităților defavorizate la nivel județean, național și european;
– să sprijine dezvoltarea personală a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, capabile să asigure condițiile acestora pentru afirmarea propriilor idealuri, valori și aspirații;
– să sprijine dezvoltarea personală a copiilor și tinerilor cu mai puține oportunități;
– să promoveze și să susțină toleranța, multiculturalismul și diversitatea în comunitățile multietnice;

 

Toate activitățile organizației noastre se bazează și respectă următoarele principii:
– toleranță;
– multiculturalism;
– nediscriminare;
– respect;
– capitaluri proprii;
– principialitate;
– responsabilitate;
– respectarea legii;
– transparență;
– competență;
– profesionalism;
– eficiență;
– solidaritate etc.
Vox Civica pledează, de asemenea, pentru promovarea unor valori universale recunoscute, cum ar fi;
– libertate,
– demnitate
și alte valori recunoscute în unanimitate.

Loading...