ROMA HEALTH CARE II

În perioada 04-08 octombrie 2020, în Plauen (Germania), a avut loc reuniunea inițială în cadrul proiectului Roma HEALTH Care II, finanțat prin Programul Erasmus + KA2 (Parteneriat strategic pentru dezvoltarea inovației (educația adulților)).

În cadrul acestei prime întâlniri, au fost discutate principalele aspecte ale proiectului, precum:

 • – Prezentarea partenerilor implicați în proiect;
 • – Bugetul și reglementările contractuale;
 • – Planul de coordonare și management al proiectului;
 • – A fost realizat un training introductiv privind medierea în sănătate în țările partenere;
 • – S-a făcut o scurtă introducere a curriculumului deja dezvoltat în Bulgaria;
 • – Au fost fondate grupurile de lucru tematice transnaționale „Curriculum“ și „Manual”.

Partenerii români, Vox Civica și Municipiul Buzău, au fost reprezentați de dl. Claudiu Călin și dl. Iosif Călin și, respectiv, de dna. Ana-Maria Coman și dna. Cristina Zaman de la Departamentul Proiecte.

Pentru o înțelegere mai cuprinzătoare a filosofiei proiectului, iată, mai jos, principalele informații.

Durata proiectului:

 • 01.09.2020 – 31.08.2023

Parteneri:

 • Germania:          JugendStil e.V. (Solicitant ONG)
 • Bulgaria:             Asociația Bulgară de Planificare Familială (partener ONG)
 • Grecia:                Federația Panelenică a Romilor Greci – Ellan Passe (ONG)
 •                              Municipiul Halandri – Instituție Publică)
 • Ungaria:             Asociația pentru Promovarea Resurselor Umane HEEDA (ONG)
 •                              Municipiul Melykut (Instituție Publică)
 • Macedonia de Nord:  Asociația SUMNAL (ONG)
 •                               Municipiul Bitola (Instituție Publică)
 • România:             Asociația Vox Civica (ONG)
 •                                 Municipiul Buzău ( Instituție Publică)

 

Obiective:

 

Parteneriatul strategic „Roma HEALTH Care II“ este unul dintre proiectele de urmărire corespunzătoare. Practic, vizează îmbunătățirea situației de sănătate a romilor din țările partenere. Printre altele, aceasta va duce în special la:

 • – creșterea ponderii romilor care obțin o asigurare de sănătate
 • – îmbunătățirea stării fizice și a nutriției
 • – creșterea numărului de romi care utilizează măsurile de prevenire a cancerului disponibile
 • – creșterea statutului de vaccinare a romilor adulți
 • – scăderea numărului de romi dependenți, respectiv de romi, care sunt amenințați de dependențe
 • – reducerea numărului de sarcini nedorite și a riscului de boli venerice
 • – îmbunătățirea igienei dentare.

Activități:

 • înființarea de centre de sănătate comunitară în comunitățile de romi implicate în proiect;
 • dezvoltarea unui curriculum pentru instruirea mediatorilor care vor lucra în cadrul centrelor de sănătate comunitare;
 • instruirea mediatorilor sanitari selectați din comunitățile de romi implicate în proiect;
 • elaborarea unui Manual, ca instrument necesar pentru munca mediatorului sanitar;
 • elaborarea unui plan de acțiune pentru sănătatea romilor care va fi asumat de municipalități prin decizii ale Consiliului Local;
 • evenimente multiplicatoare.

Grup țintă:

 • – romii adulți (beneficiari, mediatori sanitari, multiplicatori, experți);
 • – formatori;
 • – părțile interesate relevante:
 1. – municipalități;
 2. – instituții de educație a adulților;
 3. – comunități rome / autoguvernări, ONG romi;
 4. – diferite ONG-uri (sport, cultură, nutriție …);
 5. – spitale, instituții medicale;
 6. – organizații sociale etc.

Rezultate intelectuale:

 • IO1 Curriculum pentru formarea mediatorilor sanitari
 • Manual IO2 pentru mediatori sanitari
 • Modelul de plan de acțiune IO3 Sănătate pentru comunitățile locale de romi, inclusiv conceptul pentru înființarea de centre de sănătate Comunitare
 • Conceptul IO4 pentru proiecte de mobilitate (KA1)

Întâlniri transnaționale de proiect:

 1. Întâlnire inițială în Plauen, DE (octombrie 2020
 2. Întâlnirea partenerilor la Sofia, BG (mai 2021)
 3. Reuniunea partenerilor la Halandri, GR (noiembrie 2021)
 4. Întâlnirea partenerilor la Kiskunhalas, HU (iunie 2022)
 5. Întâlnirea partenerilor la Buzău, RO (noiembrie 2022)
 6. Întâlnire finală la Bitola, Republica de Nord a Macedoniei (iulie 2023)

 

 

 

Activități:

 

– înființarea de centre de sănătate comunitară în comunitățile de romi implicate în proiect;

– dezvoltarea unui curriculum pentru instruirea mediatorilor care vor lucra în cadrul centrelor de sănătate comunitare;

– instruirea mediatorilor sanitari selectați din comunitățile de romi implicate în proiect;

– elaborarea unui Manual, ca instrument necesar pentru munca mediatorului sanitar;

– elaborarea unui plan de acțiune pentru sănătatea romilor care va fi asumat de municipalități prin decizii ale Consiliului Local;

– evenimente multiplicatoare.

 

Grup țintă:

 

– romii adulți (beneficiari, mediatori sanitari, multiplicatori, experți);

– formatori;

– părțile interesate relevante:

– municipalități;

– instituții de educație a adulților;

– comunități rome / autoguvernări, ONG romi;

– diferite ONG-uri (sport, cultură, nutriție …);

– spitale, instituții medicale;

– organizații sociale etc.

 

Rezultate intelectuale:

 

 • IO1 Curriculum pentru formarea mediatorilor sanitari
 • Manual IO2 pentru mediatori sanitari
 • Modelul de plan de acțiune IO3 Sănătate pentru comunitățile locale de romi, inclusiv conceptul pentru înființarea de centre de sănătate Comunitare
 • Conceptul IO4 pentru proiecte de mobilitate (KA1)

 

 

Întâlniri transnaționale de proiect:

 

 1. Întâlnire inițială în Plauen, DE (octombrie 2020
 2. Întâlnirea partenerilor la Sofia, BG (mai 2021)
 3. Reuniunea partenerilor la Halandri, GR (noiembrie 2021)
 4. Întâlnirea partenerilor la Kiskunhalas, HU (iunie 2022)
 5. Întâlnirea partenerilor la Buzău, RO (noiembrie 2022)
 6. Întâlnire finală la Bitola, Republica de Nord a Macedoniei (iulie 2023)

 

This post is also available in: Romanian